Mark is een inspirerende man met een sterk verhaal

”een bruggenbouwer die met overtuigingskracht strategie en realisatie van innovatie in de zorg hand in hand laat gaan”.

Het bureau richt zich op de bedrijfsvoering van de Gezondheidszorg, met de specialisa- ties Facility Management en Bouw- en Vast- goedmanagement. Mark-Erik werkt altijd op het snijvlak van ‘patiënt en hun zorgomge- ving’ en ‘zorgprofessionals en hun werkomge- ving’. De beleving van de gebruiker van zorg en de gebruiker van het gebouw staan in zijn werk centraal.