”een bruggenbouwer die met overtuigingskracht strategie en realisatie van innovatie in de zorg hand in hand laat gaan”

Werkwijze

Mark-Erik Nota richt zich op bestuurlijke vraagstukken, planontwikkeling, crisispreventie en crisismanagement bij zorgorganisaties.