Integrale geboortezorg

Mark-Erik Nota heeft in vier Brabantse ziekenhuizen (Catharina, Maxima MC, St Anna en Elkerliek) de oprichting van integrale geboortezorg begeleid. Momenteel werkt het team bij ziekenhuis Treant in Drenthe aan het opzetten van integrale geboortezorg.

Voorbeeldprojecten bij zorgorganisaties

Ontwikkeling integrale geboortezorg bij ziekenhuis Treant in Drenthe

  • Voorzitter generatieve dialoog tussen de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Medische Staf
  • Management Development traject voor duomanagers: medisch managers en zorgmanagers, in samenwerking met Dialogue

Ziekenhuisontwerp in samenwerking met het consortium van VolkerWessels / Dura Vermeer.

Tendermanager conceptontwikkeling verpleegafdelingen en OK’s. Voorzitter gebruikersgroepen Verpleegafdelingen: met 30% minder vloer oppervlak meer productie maken. 2012 – 2013.

Manager gebouwenbeheer & inrichting met de veranderkundige opdracht: portefeuille nieuwbouw/verbouw projecten en onderhoud programma financieel en projectmatig stroomlijnen in nauwe samenwerking met de betrokken zorgdivisies.

  •  Lijnmanager bedrijf huisvesting, techniek en medische techniek (240 FTE)
  •  Planontwikkeling voor verpleegafdelingen en OK’s

Planontwikkeling

In samenwerking met bouwbedrijven zoals VolkerWessels en Dura Vermeer zijn diverse nieuw- en verbouwplannen voor ziekenhuizen ontwikkeld. Zo zijn het Haga ziekenhuis in Den Haag en het Medisch Centrum Vechtdal (voormalig Röpcke Zweers) in Hardenberg volledig toekomstbestendig gemaakt.